Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 6, 7, 8, 9 din 4 ianuarie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 04 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2018

Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 955 din 28-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București

Nr. 956 din 28-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general

Nr. 957 din 28-Decembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Nr. M.157 din 05-Decembrie-2017


Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018

Nr. 12 din 13-Decembrie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Coroana reginei Elisabeta a României

Nr. 26 din 14-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2018

 
Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 714 din 22-Noiembrie-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 754 din 12-Decembrie-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli“ – I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 755 din 12-Decembrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediția 2017 (IPPF 2017)

Nr. 111 din 06-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. 277 din 28-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Nr. 278 din 28-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. 1311 din 28-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 1 din 03-Ianuarie-2018


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Nr. 1312 din 28-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 1 din 03-Iunie-2018


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018

Nr. 943 din 20-Decembrie-2017


Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare

Nr. 4142 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanța, Ilfov, Galați, Covasna, Tulcea, Mureș, Iași, Brașov, Brăila și municipiul București

Nr. 934 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente

Nr. 936 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș“ la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

Nr. 938 din 20-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Andi Nodiț a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul

Nr. 2 din 04-Ianuarie-2018


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila

Nr. 1538 din 04-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș

Nr. 1568 din 13-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *