Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 603, 604, 605, 606, 607, 608 din 16 iulie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 18 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 603 din 16 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 116 din 13-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497 din Codul de procedură civilă
Nr. 233 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare complex multifuncțional de pregătire, pavilion administrativ și modernizare rețele utilități în cazarma 3503 București“
Nr. 499 din 05-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 514/1/2018
Nr. 40 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 604 din 16 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 167 din 10-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 534 din 10-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (2) lit. c) și art. 318 alin. (8) din Codul de procedură penală
Nr. 241 din 19-Aprilie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 812 din 02-Iulie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății SMILE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
Nr. 816 din 03-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 605 din 16 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Nr. 123 din 20-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Nr. 197 din 03-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Nr. 224 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Nr. 238 din 19-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 274 din 24-Aprilie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
Nr. 978 din 02-Iulie-2018
Ordinul Arhitecților din România
Hotărâre privind alegerea președintelui Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1406 din 01-Iulie-2018
Ordinul Arhitecților din România
Hotărâre privind alegerea membrilor Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1407 din 01-Iulie-2018
Ordinul Arhitecților din România
Hotărâre privind alegerea membrilor Comisiei naționale de disciplină a Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1408 din 01-Iulie-2018
Ordinul Arhitecților din România
Hotărâre privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1409 din 01-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 606 din 16 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 259 din 24-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Nr. 265 din 24-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 435/1/2018
Nr. 36 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală
Nr. 248 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Nr. 64 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Nr. 65 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Aeroporturi – București“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 512 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2018 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018
Nr. 518 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Telefonul Copilului“ ca fiind de utilitate publică
Nr. 513 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
Nr. 519 din 12-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 2455 din 02-Iulie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 649 din 30-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 1765 din 11-Iunie-2018
Ministerul Turismului
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 292/2003
Nr. 984 din 03-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 608 din 16 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 14 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 151 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Nr. 273 din 24-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 236 din 16-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *