Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 606, 607, 608, 609, 610 din 27 iulie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 27 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Nr. 260 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 266 din 27-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice

Nr. 464 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov

Nr. 933 din 10-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, nr. 1.170/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt şi nr. 1.208/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

Nr. 927 din 06-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.166/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea şi nr. 1.186/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea

Nr. 943 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea unor ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Nr. 944 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Orbeasca, judeţul Teleorman

Nr. 945 din 12-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 818 din 25-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 846 din 25-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Nr. 820 din 25-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 245 din 24-Aprilie-2017


Guvernul României

Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

Nr. 5 din 20-Iulie-2017


Înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare

Nr. – din 02-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017

Nr. 504 din 20-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

Nr. 251 din 24-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 194 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 786 din 21-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 771 din 26-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 772 din 26-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 774 din 26-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 773 din 26-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 şi 9, precum şi ale art. 324 alin. 1 pct. 3 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

Nr. 112 din 09-Martie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 775 din 26-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (21) şi ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum şi ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 288 din 04-Mai-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RAD CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3638 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017

Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 778 din 27-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 779 din 27-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

Nr. 782 din 27-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele şi trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Nr. 781 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură“

Nr. 520 din 27-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 569 din 27-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“

Nr. 570 din 27-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

Nr. 571 din 27-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *