Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 din 17 iulie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 18 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 609 din 17 iulie 2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 866/1/2018
Nr. 52 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 610 din 17 iulie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale
Nr. 115 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 611 din 17 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Nr. 170 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Nr. 537 din 13-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 171 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 538 din 13-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Nr. 172 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Nr. 539 din 13-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
Nr. 173 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
Nr. 540 din 13-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 175 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 542 din 13-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 208 din 17-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi
Nr. 501 din 05-Iulie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Nr. 2721/C din 10-Iulie-2018
Colegiul Medicilor din România
Decizie privind informațiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România
Nr. 13 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 612 din 17 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020
Nr. 486 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 517 din 12-Iulie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
Nr. 423 din 26-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 613 din 17 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 202 din 03-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
Nr. 386 din 05-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dâmbovița în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviștei
Nr. 498 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Caracal“
Nr. 500 din 05-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 502 din 05-Iulie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării programului de construire de locuințe pentru personalul acestei instituții
Nr. M.107 din 29-Iunie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate
Nr. 2515 din 28-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.732/2013
Nr. 4030 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 615 din 17 iulie 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-27 iulie 2018
Nr. 13 din 16-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 225 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 286 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 503 din 05-Iulie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții
Nr. 1249 din 12-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *