Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 din 18 iulie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 18 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 616 din 18 iulie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Nr. 66 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 67 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ – S.A. Constanța
Nr. 478 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
Nr. 536 din 17-Iulie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălți pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României“
Nr. 848 din 05-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 617 din 18 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2017 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
Nr. 433 din 21-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
Nr. 434 din 21-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2-5 și pct. 10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Nr. 453 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Nr. 174 din 13-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Nr. 541 din 13-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 292 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 520 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 619 din 18 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Nr. 96 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Uraniului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 521 din 12-Iulie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 453 din 04-Iulie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
Nr. 586 din 18-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de licență „Asistență medicală generală“
Nr. 4046 din 29-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L.
Nr. 811 din 02-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 620 din 18 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, județul Gorj
Nr. 504 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud
Nr. 505 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, județul Brăila
Nr. 506 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, județul Galați
Nr. 507 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Corbu, județul Harghita
Nr. 508 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcălășeni, județul Maramureș
Nr. 509 din 05-Iulie-2018
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordin privind aprobarea însemnului heraldic al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Nr. 261 din 10-Iulie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.480/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj
Nr. 433 din 28-Iunie-2018
Colegiul Medicilor din România
Decizie privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent
Nr. 14 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 621 din 18 iulie 2018

urtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Nr. 390 din 06-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 457 din 04-Iulie-2018
Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți, medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare
Nr. 2640/C din 02-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron“ din municipiul Vaslui
Nr. 4039 din 28-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011
Nr. 4110 din 09-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 622 din 18 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (1), art. 145, art. 165 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală
Nr. 261 din 24-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
Nr. 455 din 04-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind repunerea în situația anterioară și numirea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“
Nr. 4128 din 16-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
Nr. 68 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari
Nr. 537 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Ministerul Tineretului și Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018
Nr. 77 din 04-Iulie-2018
Secretariatul De Stat Pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimu
Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Ministerul Tineretului și Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018
Nr. 77 din 04-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
Nr. 2531 din 11-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 624 din 18 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Nr. 183 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Nr. 550 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (51) din Codul de procedură penală
Nr. 204 din 03-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 426/1/2018
Nr. 37 din 04-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *