Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 din 1 august 2017

11 minute • Monitorul Oficial • 01 august 2017


Monitorul Oficial nr. 619 din 1 august 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri

Nr. 20 din 20-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017

Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 783 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 784 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 786 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 785 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 787 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 788 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 790 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 789 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 792 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

Nr. 791 din 31-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

Nr. 261 din 27-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Nr. 860 din 26-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017

Nr. 1176 din 28-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică“ descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 259 din 26-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

Nr. 947 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău

Nr. 948 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Nr. 949 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Nr. 950 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

Nr. 951 din 12-Iulie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3647 din 13-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 374 din 30-Mai-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3640 din 13-Iulie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3641 din 13-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3642 din 13-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 381 din 06-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017

Nr. 501 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti“

Nr. 530 din 27-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa

Nr. 971 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad

Nr. 970 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa

Nr. 972 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa

Nr. 973 din 18-Iulie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

Nr. 1150 din 14-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ – S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

Nr. 1184 din 21-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011

Nr. 67 din 20-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017

Nr. 69 din 20-Iulie-2017


Banca Națională a României

Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN – S.A.

Nr. 723 din 20-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău

Nr. 966 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Baia de Arieş, Berghin, Cenade, Câlnic, Meteş, Noşlac şi Şona din judeţul Alba

Nr. 967 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, judeţul Mehedinţi

Nr. 969 din 18-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Măgurele, judeţul Ilfov

Nr. 968 din 18-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă privind asigurările auto din România

Nr. 20 din 27-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Nr. 335 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha“ şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

Nr. 532 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Nr. 546 din 27-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa

Nr. 956 din 13-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea

Nr. 957 din 13-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

Nr. 68 din 20-Iulie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *