Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 62, 63, 64, 65 din 22 ianuarie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 22 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 62 din 22 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
Nr. 8 din 10-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 3 din 15-Ianuarie-2018
Institutul Național de Statistică
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 1136 din 10-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 437 din 10-Ianuarie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 147 din 28-Noiembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 1588 din 18-Decembrie-2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 289 din 17-August-2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Nr. 7325 din 29-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făurești, din județul Vâlcea
Nr. 1642 din 20-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 și 8 din unitatea administrativ-teritorială Costișa, județul Neamț
Nr. 1643 din 20-Decembrie-2017
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1309 din 29-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 63 din 18-Ianuarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018
Nr. 2 din 17-Ianuarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018
Nr. 3 din 17-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 63 din 22 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
Nr. 36 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
Nr. 56 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 646 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Nr. 650 din 17-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea unui consul general
Nr. 12 din 17-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Livada și unitatea administrativ-teritorială Covăsânț, județul Arad
Nr. 1664 din 27-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vladimirescu, județul Arad
Nr. 1662 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016
Nr. 3027 din 08-Ianuarie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății TOTAL LEASING IFN – S.A.
Nr. 44 din 10-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 64 din 22 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 614 din 05-Octombrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unități administrativ-teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale și nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1595 din 18-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale
Nr. 2323 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
Nr. 2324 din 27-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 65 din 22 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Mureș
Nr. 1646 din 21-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți
Nr. 7 din 05-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.683/1/2017
Nr. 27 din 12-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *