Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 62, 63, 64, 65 din 25 ianuarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 și art. 459 alin. (3) lit. e) din Codul de procedură penală, precum și a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 8 și art. 102 pct. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Nr. 667 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 669 din 30-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 50 de unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin
Nr. 1770 din 27-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.514/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Șușița, județul Vrancea, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea „Sibarex“ – S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003
Nr. 2 din 10-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 63 din 25 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 480 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură civilă
Nr. 509 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum și cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Nr. 520 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 partea introductivă teza a treia și ale art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 526 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 594 din 27-Septembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 7 din 17-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 64 din 25 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
Nr. 525 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 326 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 527 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 544 din 18-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.)
Nr. 3001 din 03-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aplicarea pentru anul 2018 a prevederilor art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
Nr. 4 din 23-Ianuarie-2019
Uniunea Barourilor din România
Hotărâre privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011
Nr. 428 din 08-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 65 din 25 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 575 din 20-Septembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 87 din 25-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Adriana Cotel în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Nr. 10 din 25-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind numirea unui consul general
Nr. 20 din 25-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț
Nr. 1779 din 27-Decembrie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administrației Naționale a Penitenciarelor
Nr. 302 din 08-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *