Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 din 19 iulie 2018

10 minute • Monitorul Oficial • 24 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de spălare a banilor
Nr. 418 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nr. 69 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul „Sala Palatului“ și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 70 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
Nr. 71 din 17-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Nr. 237 din 18-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ovidiu Marcel Sîrbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Nr. 239 din 18-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 238 din 18-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Sorin-Valeriu Naș în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Nr. 240 din 18-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Victor Stelian Fedorca din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 241 din 18-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Nr. 242 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Nr. 164 din 10-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Nr. 531 din 10-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind internshipul
Nr. 176 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 237 din 19-Aprilie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind internshipul
Nr. 543 din 16-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 525 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 627 din 19 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Nr. 178 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Nr. 545 din 16-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Nr. 179 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Nr. 546 din 16-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 180 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 547 din 16-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
Nr. 181 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
Nr. 548 din 16-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 209 din 17-Aprilie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 97/2018
Nr. 136 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 628 din 19 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Nr. 177 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Nr. 544 din 16-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ – S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 182 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ – S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 549 din 16-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (2) și art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal și ale art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) și (5), art. 21 alin. (1) și (4), art. 25 alin. (1) și alin. (2), art. 86, art. 87 alin. (2), art. 366 alin. (3) și art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală
Nr. 296 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017
Nr. 4040 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 629 din 19 iulie 2018

Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 563 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
Nr. 562 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 565 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 564 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 566 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 567 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 569 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 568 din 18-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nr. 452 din 04-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Nr. 72 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Nr. 73 din 17-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 630 din 19 iulie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 572 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 570 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 571 din 18-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Nr. 74 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 523 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6-art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 113 din 13-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Nr. 75 din 19-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 76 din 19-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *