Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 632, 633, 634, 635, 636 din 20 iulie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 24 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 632 din 20 iulie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 574 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 573 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 575 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 577 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 578 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 576 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 579 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 581 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 580 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 583 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 584 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 582 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 585 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 586 din 18-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) și art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală
Nr. 243 din 19-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală
Nr. 244 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2018 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Nr. 522 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 633 din 20 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal
Nr. 264 din 24-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și art. 342 din Codul de procedură penală
Nr. 272 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 531 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 634 din 20 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 97 pct. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
Nr. 381 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
Nr. 528 din 12-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Nr. 1163 din 18-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Nr. 909 din 19-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1161 din 18-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 910 din 19-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri
Nr. 1162 din 18-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri
Nr. 911 din 19-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special
Nr. 1164 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 184 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 551 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 152 din 27-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 336/1/2018
Nr. 30 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 207 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 599 din 20-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) coroborate cu art. 352 alin. (11) și alin. (12) din Codul de procedură penală
Nr. 246 din 19-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 260 din 24-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 483 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Nr. 533 din 12-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *