Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643 din 4 august 2017

11 minute • Monitorul Oficial • 04 august 2017


Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

Nr. 79 din 29-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

Nr. 248 din 20-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

Nr. 886 din 31-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir“ – AMVVD ca fiind de utilitate publică

Nr. 531 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 533 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova – unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

Nr. 534 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 536 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. 537 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 539 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 543 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 545 din 27-Iulie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Nr. 894 din 31-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Nr. 1017 din 25-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

Nr. 818 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

Nr. 819 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

Nr. 820 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

Nr. 821 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

Nr. 822 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 823 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 824 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 825 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

Nr. 827 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 826 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 829 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 828 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 831 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 830 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 832 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 833 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 835 din 03-August-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 834 din 03-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

Nr. 73 din 02-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

Nr. 74 din 02-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CRUCIAŢII BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1006 din 24-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1007 din 24-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1008 din 24-Iulie-2017


Primul-Ministru

Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

Nr. 485 din 04-August-2017

Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală

Nr. 323 din 09-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 325 din 09-Mai-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru aprobarea Metodologiei valorificării rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 91 din 26-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sacu, judeţul Caraş-Severin

Nr. 978 din 21-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 547 din 27-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Nr. 1177 din 31-Iulie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Nr. 1464 din 19-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Nr. 783 din 11-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1010 din 24-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1011 din 24-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1012 din 24-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017

Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

Nr. 836 din 04-August-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

Nr. 94 din 28-Februarie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“ cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Nr. 372 din 30-Mai-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017

Nr. 459 din 04-August-2017

Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Nr. 550 din 04-August-2017


Guvernul României

Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

Nr. 7 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

Nr. 552 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

Nr. 551 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

Nr. 554 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel

Nr. 553 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta

Nr. 555 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

Nr. 556 din 04-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Nr. 1054 din 31-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *