Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 637, 638, 639, 640 din 23 iulie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 24 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 637 din 23 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 825 din 12-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 288 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 530 din 12-Iulie-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate și să aplice contravențiile prevăzute la art. 190 și 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 84 din 12-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 638 din 23 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 185 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 552 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 139 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 290 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Planului de management și Regulamentului Rezervației Pietrele Roșii de la Tulgheș
Nr. 587 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 639 din 23 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Nr. 186 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Nr. 553 din 17-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
Nr. 187 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
Nr. 554 din 17-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
Nr. 189 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
Nr. 556 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța (U.M. 0406 Constanța)
Nr. 511 din 12-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 1158 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 640 din 23 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
Nr. 188 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
Nr. 555 din 17-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Nr. 193 din 19-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru numirea în funcție a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Nr. 600 din 23-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Nr. 560 din 18-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *