Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 645, 646, 647, 648 din 25 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 31 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 332 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Planului național de acțiune la radon
Nr. 526 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu“ Bihor în domeniul public al municipiului Oradea și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 558 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al municipiului Oradea și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 559 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, județul Sibiu
Nr. 564 din 24-Iulie-2018
Institutul Național de Administrație
Ordin privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018
Nr. 245 din 23-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Nr. 198 din 20-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 212 din 17-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Nr. 590 din 19-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 214 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) și literele b) și c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (3) și litera b)]; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) și litera a)] și pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Nr. 451 din 28-Iunie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“
Nr. 1825 din 20-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 647 din 25 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Nr. 200 din 20-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 202 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Nr. 592 din 19-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Nr. 203 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Nr. 594 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Nr. 595 din 20-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene
Nr. 204 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Elene
Nr. 596 din 20-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 205 din 20-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea unor acte normative
Nr. 206 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 597 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte normative
Nr. 598 din 20-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Nr. 213 din 17-Aprilie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
Nr. 82 din 16-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 648 din 25 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Nr. 227 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
Nr. 563 din 24-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *