Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 649, 650, 651, 652, 653 din 08 august 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 08 august 2017


Monitorul Oficial nr. 649 din 08 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – completul Competent să judece recursul în interesul legii

Nr. 370 din 30-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Nr. 390 din 06-Iunie-2017


Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020

Nr. 8 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

Nr. 518 din 20-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba

Nr. 1033 din 26-Iulie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă

Nr. 2326 din 02-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi

Nr. 1089 din 31-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 650 din 08 august 2017

Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP „Certificarea paraşutelor“ şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist“

Nr. 897 din 17-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 651 din 08 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Nr. 92 din 28-Februarie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Nr. 316 din 09-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017

Nr. 271 din 31-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

Nr. 71 din 31-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 652 din 08 august 2017

Senatul României

Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Nr. 14 din 08-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3649 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 653 din 08 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

Nr. 558 din 04-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

Nr. 1028 din 25-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

Nr. 1029 din 25-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015

Nr. 1195 din 24-Iulie-2017
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *