Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 649, 650, 651, 652 din 26 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 31 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
Nr. 208 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
Nr. 610 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru numirea președintelui Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Nr. 615 din 25-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Nr. 263 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
Nr. 541 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
Nr. 542 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bacău“
Nr. 546 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii
Nr. 554 din 19-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG“
Nr. 555 din 19-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 650 din 26 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) și art. 360 din Codul penal
Nr. 353 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului“ din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 498 din 17-Iulie-2018
Consiliul de Mediere
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Nr. 119 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 651 din 26 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Nr. 190 din 18-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Nr. 557 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Nr. 549 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
Nr. 420 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 652 din 26 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
Nr. 355 din 23-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Nr. 391 din 06-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind numirea controlorului financiar șef la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
Nr. 535 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu“
Nr. 547 din 17-Iulie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate
Nr. 570 din 26-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Nr. 1175 din 23-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Nr. 942 din 26-Iulie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice
Nr. 1170 din 10-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *