Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 654, 655, 656, 657 din 09 august 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 09 august 2017


Monitorul Oficial nr. 654 din 09 august 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Nr. 549 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

Nr. 560 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

Nr. 561 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova“ ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

Nr. 562 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre – Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră – zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localitate Grădina“ ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

Nr. 563 din 04-August-2017


Guvernul României
Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar
Nr. 564 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 567 din 04-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Nr. 4511 din 03-August-2017

Monitorul Oficial nr. 655 din 09 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 211 din 04-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Nr. 430 din 21-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

Nr. 1441 din 08-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

Nr. 1111 din 26-Iulie-2017


Curtea de Conturi a României

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

Nr. 983 din 20-Iulie-2017


Casa Naţională De Pensii Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

Nr. 960 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 656 din 09 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Nr. 95 din 28-Februarie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică locală

Nr. 569 din 04-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

Nr. 1090 din 31-Iulie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015

Nr. 75 din 09-August-2017

Monitorul Oficial nr. 657 din 09 august 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

Nr. 838 din 09-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

Nr. 839 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 574 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 575 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 576 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

Nr. 577 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 578 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

Nr. 580 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 579 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

Nr. 581 din 09-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

Nr. 582 din 09-August-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, in cuprinsul anexei nr. 2

Nr. 282 din 09-August-2017
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *