Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 658, 659, 660, 661, 662 din 10 august 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 10 august 2017


Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017

Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

Nr. 1116 din 08-August-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

Nr. 1117 din 08-August-2017

Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

Președintele României

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază

Nr. 837 din 09-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

Nr. 548 din 27-Iulie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Nr. 889 din 31-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Nr. 276 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Nr. 349 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Nr. 9 din 09-August-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 273 din 03-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Tipografica Filaret“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 1329 din 02-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Tipografica Filaret“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 856 din 11-Iunie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Tipografica Filaret“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 604 din 31-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Rofersped“ – S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă“ – S.A. deţine o participaţie majoritară

Nr. 1439 din 08-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Rofersped“ – S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă“ – S.A. deţine o participaţie majoritară

Nr. 1459 din 18-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Rofersped“ – S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă“ – S.A. deţine o participaţie majoritară

Nr. 745 din 06-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş – Turda“ – lot 1 secţiunea B, km 14+000 – km 17+000

Nr. 565 din 04-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Nr. 583 din 10-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Nr. 585 din 10-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Nr. 584 din 10-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru exercitarea unor atribuţii

Nr. 587 din 10-August-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

Nr. 586 din 10-August-2017

Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi ale art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 309 din 09-Mai-2017


Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

Nr. 10 din 09-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

Nr. 568 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990

Nr. 566 din 04-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

Nr. 570 din 04-August-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

Nr. M.82 din 07-August-2017
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *