Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 66, 67, 68, 69, 70, 71 din 23 ianuarie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 24 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Nr. 18 din 17-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
Nr. 470 din 11-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
Nr. 1 din 12-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 67 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind promovarea transportului ecologic
Nr. 37 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic
Nr. 57 din 18-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
Nr. 38 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
Nr. 58 din 18-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Nr. 39 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
Nr. 59 din 18-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Nr. 40 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Nr. 60 din 18-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
Nr. 41 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
Nr. 61 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Galați
Nr. 15 din 05-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.168/1/2017
Nr. 79 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 68 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Nr. 42 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Nr. 62 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II și art. III alin. (1) din Legea nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
Nr. 578 din 21-Septembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 1594 din 18-Decembrie-2017
Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâre privind aprobarea Registrului Național al Asistenților Sociali din România
Nr. 164 din 18-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Copăceni, județul Ilfov
Nr. 30 din 12-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Nr. 43 din 19-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 44 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Nr. 63 din 18-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 64 din 18-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Nr. 45 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Nr. 65 din 18-Ianuarie-2018

Protocol Sesiunii a IX-a a împuterniciților pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
Nr. – din 12-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuterniciților, semnat la Negrești-Oaș, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
Nr. 4 din 10-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății
Nr. 16 din 17-Ianuarie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015
Nr. M.6 din 10-Ianuarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind controlul standardelor de pregătire profesională și înregistrarea acestora în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE)
Nr. 3023 din 08-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.442/1/2017
Nr. 23 din 06-Noiembrie-2017
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.562/1/2017
Nr. 80 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 70 din 23 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 13 din 17-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 14 din 17-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
Nr. 15 din 17-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 17 din 17-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății
Nr. 29 din 23-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Florin Vodiță din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului și pentru încetarea calității acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
Nr. 28 din 23-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
Nr. 3345 din 29-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Constanța
Nr. 17 din 05-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 71 din 23 ianuarie 2018

genția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași
Nr. 1510 din 24-Noiembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice
Nr. 1835 din 22-Decembrie-2017
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 34 din 11-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
Nr. 2 din 12-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *