Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 66, 67, 68 din 28 ianuarie 2019

4 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 66 din 28 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 alin. (1) din Codul penal
Nr. 564 din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 10 alin. (3) și (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 578 din 20-Septembrie-2018

Protocol Sesiunii a X-a a împuterniciților pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
Nr. – din 04-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a împuterniciților, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
Nr. 3 din 09-Ianuarie-2019
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017
Nr. 109/C din 09-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 67 din 28 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 653 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Nr. 654 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru anul 2019, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
Nr. 21 din 25-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“
Nr. 97 din 18-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2019

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 86 din 23-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 88 din 28-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor
Nr. 629 din 09-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice
Nr. 129 din 18-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *