Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 663, 664, 665, 666, 667 din 31 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 03 august 2018


Monitorul Oficial nr. 663 din 31 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 524 din 12-Iulie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane
Nr. 741 din 13-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
Nr. 2627 din 30-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene
Nr. 213 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene
Nr. 624 din 26-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
Nr. 214 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
Nr. 625 din 26-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Nr. 215 din 27-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Nr. 216 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Nr. 626 din 26-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Nr. 627 din 26-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Nr. 217 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Nr. 628 din 26-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
Nr. 218 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
Nr. 629 din 26-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
Nr. 219 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
Nr. 630 din 26-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Nr. 551 din 17-Iulie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor
Nr. 12 din 18-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 665 din 31 iulie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi
Nr. 157 din 27-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 666 din 31 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focșani, precum și pentru achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, județul Buzău
Nr. 562 din 24-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
Nr. 2629 din 30-Iulie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018
Nr. 158 din 27-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Pușcău, secretar general al Ministerului Sănătății
Nr. 245 din 31-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății
Nr. 244 din 31-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății
Nr. 246 din 31-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru exercitarea unor atribuții
Nr. 247 din 31-Iulie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat
Nr. 1760 din 09-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur
Nr. 2626 din 30-Iulie-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur
Nr. 618 din 30-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii august 2018
Nr. 2631 din 31-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *