Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 667, 668, 669, 670 din 16 august 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 16 august 2017


Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

Nr. 332 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt

Nr. 519 din 27-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

Nr. 542 din 27-Iulie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

Nr. 1066 din 10-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

Nr. 1203 din 27-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 668 din 16 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Nr. 578 din 09-August-2017


Banca Națională a României

Ordin privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Nr. 7 din 11-August-2017

Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Nr. 336 din 11-Mai-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 862 din 11-August-2017


Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 933 din 11-August-2017


Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române

Nr. 13 din 01-August-2017

Monitorul Oficial nr. 670 din 16 august 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

Nr. 577 din 09-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *