Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 668, 669, 670 din 1 august 2018

3 minute • Monitorul Oficial • 03 august 2018


Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
Nr. 382 din 31-Mai-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ
Nr. 760 din 17-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021
Nr. 902 din 17-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 669 din 1 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Nr. 199 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Nr. 591 din 19-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Nr. 220 din 27-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A.
Nr. 527 din 12-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Nr. 631 din 26-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente
Nr. 540 din 17-Iulie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale
Nr. 1224 din 05-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018
Nr. 2632 din 31-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 670 din 1 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“
Nr. 552 din 19-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *