Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 671, 672, 673, 674, 675 din 2 august 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 10 august 2018


Monitorul Oficial nr. 671 din 2 august 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016
Nr. 557 din 24-Iulie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
Nr. 1213 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“
Nr. 1701 din 04-Iulie-2018
Banca Națională a României
Hotărâre privind radierea Societății MEDROM LEASING IFN – S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
Nr. 1 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 673 din 2 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Nr. 224 din 31-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Nr. 635 din 30-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Nr. 226 din 01-August-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Nr. 637 din 31-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (1^1)], pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], pct. 8 [cu referire la art. 6 alin. (2^1)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (6)-(9)], pct. 23 [cu referire la art. 18 alin. (2)], pct. 30 [cu referire la art. 21 alin. (3)], pct. 37 [cu referire la art. 26 alin. (1)], pct. 49 (cu referire la art. 35), pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)], pct. 61 (cu referire la art. 46^3), pct. 75 [cu referire la art. 51 alin. (8)-(10)], pct. 104 [cu referire la art. 62 alin. (1) lit. a)], pct. 107 [cu referire la art. 62 alin. (1^1)], pct. 125-128 și 133, pct. 134 (cu referire la art. 75) și pct. 142 [cu referire la art. 82 alin. (3)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 533 din 18-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Programului statistic național anual 2018
Nr. 545 din 17-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 674 din 2 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 531 din 18-Iulie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 106/2015
Nr. 96 din 06-Iulie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru autorizarea ca auditor financiar a persoanelor fizice declarate „admis“ la examenul de competență profesională
Nr. 53 din 11-Iunie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit a unor persoane juridice
Nr. 54 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 675 din 2 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Bistrița în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Nr. 570 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român
Nr. 576 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Crișu Nina-Carmen
Nr. 578 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru
Nr. 579 din 02-August-2018
Primul-Ministru
Decizie privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Nr. 249 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru
Nr. 580 din 02-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații canton Frătești din județul Giurgiu, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1285 din 31-Iulie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spiridonești din județul Neamț, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1286 din 31-Iulie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Protect Agro Baba Ana – Mizil din județul Prahova, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1287 din 31-Iulie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Vrancea, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1288 din 31-Iulie-2018
Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
Nr. 126 din 02-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *