Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 671, 672, 673, 674 din 17 august 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 17 august 2017


Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme – Fizica nucleară (ELI-NP)

Nr. 155 din 19-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1449 din 10-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1521 din 01-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 777 din 20-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1447 din 10-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1495 din 26-Iulie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 782 din 20-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele

Nr. 1448 din 10-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele

Nr. 1494 din 26-Iulie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele

Nr. 785 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 464 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

Nr. 579 din 09-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa“ – S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 580 din 09-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 581 din 09-August-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabteluiile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Nr. 90 din 27-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

Nr. 1224 din 03-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

Nr. 1225 din 03-August-2017

Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 471 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

Nr. 582 din 09-August-2017


Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Instrucţiune privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

Nr. 3 din 08-August-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

Nr. 72 din 14-August-2017

Monitorul Oficil nr. 674 din 17 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Nr. 334 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – „Horting“ Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 572 din 09-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

Nr. 76 din 09-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Nr. 7 din 10-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *