Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 675, 676, 677, 678 din 18 august 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 18 august 2017


Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 91 şi art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) şi (5) şi art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum şi art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

Nr. 247 din 25-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

Nr. 588 din 18-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 589 din 18-August-2017


Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti

Nr. 117 din 26-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

Nr. 1236 din 08-August-2017

Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 507 din 04-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014

Nr. 523 din 11-Iulie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon

Nr. 16 din 02-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

Nr. 5591 din 07-August-2017

Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 467 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

Nr. 469 din 27-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Nr. 905 din 03-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov

Nr. 1106 din 03-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin

Nr. 1107 din 03-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi

Nr. 1108 din 03-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

Nr. 1109 din 03-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anexă

Nr. 930 din 18-August-2017


Ministerul Economiei

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anexă

Nr. 531 din 18-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anexă

Nr. 803 din 18-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Rectificare referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba

Nr. 1033 din 18-August-2017

Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Nr. 339 din 11-Mai-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 590 din 18-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017

Nr. 1238 din 09-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

Nr. 21 din 10-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *