Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 688, 689, 690, 691, 692, 693 din 8 august 2018

14 minute • Monitorul Oficial • 10 august 2018


Monitorul Oficial nr. 688 din 8 august 2018

Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 658 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 656 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 657 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 659 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 660 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 661 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 662 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 664 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 663 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 665 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 667 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 666 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 668 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 670 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 669 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 673 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 672 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 671 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 674 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 675 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 676 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 679 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 677 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 678 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 682 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 680 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 681 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 683 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 685 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 684 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 687 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 686 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 688 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 690 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 689 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 691 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 692 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 694 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 693 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 695 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 696 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 697 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 699 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 698 din 06-August-2018

Monitorul Oficial nr. 689 din 8 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 din Codul penal raportate la dispozițiile art. 295 din Codul penal și la cele ale art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 2 alin. (2) și la art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, a dispozițiilor art. 3, art. 7 și art. 8 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, a dispozițiilor art. 550 alin. (1), art. 551 pct.4 și art. 552 din Codul de procedură penală și a dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal raportate la art. 295 din același act normativ
Nr. 215 din 17-Aprilie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin privind aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018
Nr. 170 din 31-Iulie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)
Nr. 13 din 19-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 690 din 8 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 95 din 01-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Nr. 195 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
Nr. 938 din 25-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
Nr. 937 din 25-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 12 la Ordinul ministrului sănătății nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatorii vii și/sau decedați
Nr. 940 din 25-Iulie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate“, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 315/2011
Nr. 1187 din 13-Iulie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate de gaze naturale din România și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Nr. 159 din 01-August-2018

Monitorul Oficial nr. 691 din 8 august 2018

Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 702 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 701 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 700 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 705 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 703 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 704 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 706 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 707 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 708 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 709 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 711 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 710 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 712 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 714 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 713 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 715 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 716 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 717 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 718 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 720 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 719 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 721 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 722 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 723 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 726 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 725 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 724 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 728 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 727 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 729 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 732 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 731 din 06-August-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 730 din 06-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
Nr. 4203 din 30-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 733 din 06-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat
Nr. 4209 din 31-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române
Nr. 4210 din 31-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 692 din 8 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național „Izvoru Mureșului“, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
Nr. 593 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora
Nr. 598 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare
Nr. 612 din 02-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013
Nr. 920 din 24-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1186 din 30-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 978 din 03-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 979 din 03-August-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță
Nr. 20 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
Nr. 230 din 02-August-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
Nr. 648 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi, ca urmare a reevaluării, și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Nr. 577 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“
Nr. 589 din 02-August-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
Nr. 787 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018
Nr. 596 din 02-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 2573 din 18-Iulie-2018
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 18708 din 11-Iunie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 1825 din 25-Iunie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007
Nr. 819 din 11-Iulie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
Nr. 820 din 11-Iulie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) – Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic – răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar
Nr. 61 din 26-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *