Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 69, 70, 71 din 29 ianuarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 647 din 16-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Nr. 727 din 20-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în administrarea Ministerului Justiției
Nr. 18 din 17-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Nr. 31 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Nr. 59 din 17-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 918 alin. (1), art. 921 alin. (1) și art. 922 din Codul de procedură civilă
Nr. 642 din 16-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 660 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților aferente organizării la București, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, a reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor – EIOPA – Strategy Day și a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA, precum și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activități
Nr. 19 din 17-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 22 din 25-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea tarifului și a normelor metodologice privind calcularea, colectarea și stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării și reînnoirii certificatului de formare profesională și inspecției echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor
Nr. 23 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
Nr. 68 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
Nr. 128 din 18-Ianuarie-2019
Banca Națională a României
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre
Nr. 1 din 18-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 71 din 29 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Nr. 657 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (3) din Codul de procedură penală
Nr. 670 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Brăila, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 28 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor
Nr. 1356 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor
Nr. 51 din 15-Ianuarie-2019
Ministerul Mediului
Ordin privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor
Nr. 1343 din 21-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 98/2019
Nr. 6 din 15-Ianuarie-2019
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 10 din 21-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *