Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 690, 691, 692 din 25 august 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 25 august 2017


Monitorul Oficial nr. 690 din 25 august 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Nr. 331 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004 și ale art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989

Nr. 338 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 470 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea acestora în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale

Nr. 584 din 18-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de prefect al județului Timiș în funcția publică de inspector guvernamental

Nr. 594 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Andreaș Eva-Georgeta

Nr. 595 din 23-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice

Nr. 947 din 22-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Băcală în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 595 din 24-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Nr. 1134 din 10-August-2017

Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 840 din 24-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 841 din 24-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

Nr. 942 din 21-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Bretea Română, Băcia, Burjuc, Densuș, General Berthelot, Hunedoara, Răchitova și Totești din județul Hunedoara

Nr. 1135 din 10-August-2017

Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017

Senatul României

Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

Nr. 15 din 25-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative

Nr. 583 din 09-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, instituție publică în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

Nr. 603 din 23-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 1783 din 22-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 736 din 10-Iulie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

Nr. 1476 din 21-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

Nr. 1674 din 22-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

Nr. 757 din 12-Iulie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

Nr. 1478 din 24-Iulie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia

Nr. 2526 din 31-Iulie-2017


Președintele României

Rectificare referitoare la Decretul nr. 786/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 786 din 25-August-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *