Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 693, 694, 695 din 28 august 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 28 august 2017


Monitorul Oficial nr. 693 din 28 august 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă

Nr. 598 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș

Nr. 599 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Neamț, Argeș, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galați, Buzău, Brașov, Mureș, Hunedoara, Ilfov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 600 din 23-August-2017

Monitorul Oficial nr. 694 din 28 august 2017

Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „METROREX“- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

Nr. 1237 din 08-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Nr. 1673 din 22-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Aleodor“ din municipiul Oradea

Nr. 4526 din 07-August-2017


Colegiul Medicilor din România

Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Nr. 21 din 28-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017

Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinarăNr. 14 din 28-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni

Nr. 604 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Nr. 606 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Academia de Studii Economice din București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Nr. 605 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Despotovski Filip

Nr. 607 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

Nr. 609 din 23-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio

Nr. 608 din 23-August-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97/2014

Nr. M.92 din 22-August-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură – Ștefănești, Argeș, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 450 din 18-Iulie-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – IGR București, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 452 din 18-Iulie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *