Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 694, 695, 696, 697 din 9 august 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 10 august 2018


Monitorul Oficial nr. 694 din 9 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
Nr. 302 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei „la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității“, cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 333 din 10-Mai-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSCI0021 Câmpia Ierului și al ariilor naturale protejate de interes național 2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaștina Vermeș și 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece
Nr. 762 din 18-Iulie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, județul Hunedoara
Nr. 2560 din 13-Iulie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu, județul Sibiu
Nr. 2557 din 13-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.962/2018 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2018
Nr. 4208 din 31-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 695 din 9 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 257 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea denumirii, codului de clasificație, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași
Nr. 597 din 02-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 2638 din 31-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 1823 din 25-Iunie-2018
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 18707 din 11-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor
Nr. 898 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 696 din 9 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Judo asupra unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova și actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 591 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui și Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra-Neamț
Nr. 592 din 02-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri
Nr. 5396 din 31-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 918/1/2018
Nr. 9 din 19-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013, Programul operațional sectorial „Transport“ 2007-2013, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013 și Programul operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013
Nr. 587 din 02-August-2018
Ordinul Arhitecților din România
Regulament-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1404/1 din 30-Iunie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
Nr. 30 din 26-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *