Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 698, 699, 700 din 10 august 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 10 august 2018


Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
Nr. 572 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Nr. 574 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor
Nr. 613 din 02-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 939 din 25-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional regional 2007-2013
Nr. 588 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
Nr. 590 din 02-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind inspectorii fitosanitari împuterniciți să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului
Nr. 1297 din 06-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
Nr. 4165 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a unui imobil și a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată
Nr. 611 din 02-August-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei
Nr. 1298 din 18-Iulie-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova
Nr. 1299 din 18-Iulie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
Nr. 1960 din 06-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *