Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 702, 703, 704, 705 din 13 august 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 13 august 2018


Monitorul Oficial nr. 702 din 13 august 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 august 2018
Nr. 14 din 10-August-2018
Președintele României
Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
Nr. 736 din 09-August-2018
Președintele României
Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
Nr. 738 din 09-August-2018
Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018
Nr. 737 din 09-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi și pct. 10, precum și ale art. II pct. 1, pct. 3, pct. 5-10 și pct. 13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 384 din 31-Mai-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună sălbatică
Nr. 786 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 703 din 13 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Nr. 366 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
Nr. 600 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu“ din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
Nr. 601 din 02-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A.
Nr. 602 din 02-August-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind desfășurarea activității de achiziții publice pentru necesitățile structurilor finanțate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite
Nr. 87 din 31-Iulie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
Nr. 156 din 03-August-2018
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și a modelului acordului de integrare în muncă
Nr. 254 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 704 din 13 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025
Nr. 594 din 02-August-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România“ din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Secțiunea 3 – Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau promovarea standardelor
Nr. 1001 din 11-Iulie-2018
Ordinul Arhitecților din România
Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
Nr. 1403/1 din 30-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 705 din 13 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 530 din 17-Iulie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Nr. 1230 din 06-August-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Nr. 1231 din 06-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *