Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 711, 713, 713 din 16 august 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 24 august 2018


Monitorul Oficial nr. 711 din 16 august 2018

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014
Nr. 79 din 21-Iunie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
Nr. 102 din 26-Iulie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România
Nr. 67 din 26-Iulie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
Nr. 70 din 06-August-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018
Nr. 21 din 10-August-2018

Monitorul Oficial nr. 712 din 16 august 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Nr. 529 din 12-Iulie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naționale de referință și a atribuțiilor acestora
Nr. 108 din 06-August-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
Nr. M.126 din 06-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios
Nr. 4217 din 01-August-2018
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâre Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (republicare)
Nr. 3 din 29-Septembrie-2007

Monitorul Oficial nr. 713 din 16 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013
Nr. 223 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5) și art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 329 din 10-Mai-2018
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
Nr. 166 din 04-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România și menținerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenția Națională a Medicamentului a transferului unei autorizații de punere pe piață
Nr. 980 din 06-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016
Nr. 985 din 06-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „industrie alimentară“, calificările profesionale „tehnician controlul calității produselor agroalimentare“, „tehnician pentru panificație și produse făinoase“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul „Brad Segal“ din municipiul Tulcea
Nr. 4143 din 18-Iulie-2018
Banca Națională a României
Regulament privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată
Nr. 3 din 01-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *