Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 712, 713, 714 din 04 septembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 04 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 712 din 04 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018

Nr. 614 din 30-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1867 din 25-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 734 din 10-Iulie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1463 din 19-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM – S.A.

Nr. 1868 din 25-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM – S.A.

Nr. 756 din 12-Iulie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM – S.A.

Nr. 1475 din 21-Iulie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Iași

Nr. 4625 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Happy Children Academy“ din orașul Voluntari

Nr. 4626 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru Grădinița „Dumbrava Fermecată“ din municipiul București, structură fără personalitate juridică din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul București

Nr. 4627 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „David“ din comuna Moisei

Nr. 4628 din 17-August-2017

Monitorul Oficial nr. 713 din 04 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018

Nr. 615 din 30-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Nr. 1799 din 24-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Nr. 5687 din 16-August-2017


Consiliul Concurenței

Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice

Nr. 431 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr 714 din 04 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

Nr. 618 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

Nr. 627 din 30-August-2017


Ministerul Tineretului și Sportului

Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al cluburilor sportive – unități aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

Nr. 832 din 04-Iulie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Nr. 1169 din 30-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție

Nr. 1535 din 03-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Ciufulici“ din municipiul Călărași

Nr. 4630 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas“ din municipiul București

Nr. 4650 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Pro Scientia“ din municipiul Constanța

Nr. 4658 din 18-August-2017


Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanților Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere

Nr. 10 din 29-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *