Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 716, 717, 718, 719 din 05 septembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 05 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 716 din 05 septembrie 2017

Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 1024 din 20-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 934 din 16-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Nr. 1582 din 18-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la mașini

Nr. 1536 din 03-August-2017

Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017

Președintele României

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 854 din 04-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 855 din 04-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 856 din 04-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 857 din 04-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

Nr. 619 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog

Nr. 625 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Fundația Globală a Forțelor pentru operații speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe – GLOBAL SOF“, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la București în perioada 27-29 septembrie 2017

Nr. 629 din 30-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia

Nr. 966 din 30-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2326 din 29-August-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2855 din 29-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2343 din 31-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava

Nr. 4674 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din municipiul Beiuș

Nr. 4675 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu“ din municipiul București

Nr. 4676 din 18-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Normă privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie

Nr. 22 din 30-August-2017

Monitorul Oficial nr. 718 din 05 septembrie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Cosmin Ghiță, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 605 din 04-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind alegerea celor doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 89 din 04-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

Nr. 4542 din 07-August-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Regulament pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 8 din 30-August-2017

Monitorul Oficial nr. 719 din 05 septembrie 2017

Senatul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 90 din 04-Septembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 62 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 622 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 624 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 628 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

Nr. 636 din 30-August-2017
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *