Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 719, 720, 721 din 21 august 2018

3 minute • Monitorul Oficial • 24 august 2018


Monitorul Oficial nr. 719 din 21 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 230 din 19-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 232 din 19-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 299 alin. (2) din Codul penal
Nr. 449 din 28-Iunie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidențiat
Nr. 936 din 25-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 720 din 21 august 2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
Nr. 994 din 09-August-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
Nr. 3032/C din 31-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programelor școlare pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învățământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică)
Nr. 3501 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală
Nr. 338 din 22-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Andi Nodiț a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul
Nr. 252 din 21-August-2018
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 251 din 21-August-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate
Nr. 1855 din 26-Iulie-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării
Nr. 87 din 10-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *