Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 72, 73, 74, 75, 76 din 25 ianuarie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 26 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a III-a
Nr. 71 din 23-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I
Nr. 70 din 23-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv
Nr. 72 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 666 din 24-Octombrie-2017
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Nr. 14 din 08-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Nr. 78 din 23-Ianuarie-2018
Senatul României
Regulament Regulamentul Senatului (republicare)
Nr. – din 24-Octombrie-2005

Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 701 din 07-Noiembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 1647 din 21-Decembrie-2017
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020
Nr. 2042 din 28-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 21 din 08-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac
Nr. 40 din 16-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 74 din 25 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Alba
Nr. 1666 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
Nr. 3936/C din 21-Decembrie-2017
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea Instrucțiunilor privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.144/2012
Nr. M.12 din 17-Ianuarie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind suspendarea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale
Nr. M.13 din 18-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 75 din 25 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) teza a doua lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 661 din 24-Octombrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unități administrativ-teritoriale din județul Brăila
Nr. 1586 din 15-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2385 (2017)
Nr. 2516 din 29-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 76 din 25 ianuarie 2018

rimul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autorității Electorale Permanente
Nr. 30 din 25-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Autorității Electorale Permanente
Nr. 31 din 25-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 1645 din 21-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *