Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 72, 73, 74, 75, 76 din 30 ianuarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat și aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
Nr. 33 din 25-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea direct în retragere, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 89 din 29-Ianuarie-2019
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 5.933/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății „MG TEC GRUP – S.A.“
Nr. 83 din 23-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Nr. 151 din 23-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.747/1/2018
Nr. 68 din 15-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 73 din 30 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment“ din art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
Nr. 631 din 09-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.411/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 5 din 07-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.621/1/2018
Nr. 18 din 05-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății DEBO LEASING IFN – S.A.
Nr. 1203 din 31-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 74 din 30 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 604 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcția Generală Anticorupție și pentru modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 26 din 25-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum și pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș
Nr. 27 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private
Nr. 2524 din 07-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 7 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Nr. 58 din 17-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 34 și 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Nr. 765 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 114 din 29-Ianuarie-2019
Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie
Nr. 155 din 29-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 76 din 30 ianuarie 2019

Ministerul Turismului
Ordin pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor
Nr. 156 din 15-Ianuarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Nr. 1 din 18-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *