Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 720, 721, 722, 723, 724 din 06 septembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 06 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 720 din 06 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 611 din 23-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

Nr. 4541 din 07-August-2017

Monitorul Oficial nr. 721 din 06 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea“, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Nr. 631 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unei construcții aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați și pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului

Nr. 632 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind recunoașterea Asociației Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

Nr. 633 din 30-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Nr. 2332 din 30-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

Nr. 4543 din 07-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moinești a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Onești

Nr. 4666 din 18-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Nr. 80 din 23-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Nr. 81 din 29-August-2017

Monitorul Oficial nr. 722 din 06 septembrie 2017

Președintele României

Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

Nr. 861 din 06-Septembrie-2017


Președintele României

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Nr. 860 din 06-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017

Nr. 4687 din 18-August-2017

Monitorul Oficial nr. 723 din 06 septembrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 66 din 05-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar

Nr. 626 din 30-August-2017


Secretariatul de Stat pentru Culte

Ordin privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2008

Nr. 75 din 01-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „King George“ din municipiul București

Nr. 4677 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș

Nr. 4678 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Deva

Nr. 4679 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni

Nr. 4688 din 18-August-2017

Monitorul Oficial nr. 724 din 06 septembrie 2017

Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 858 din 06-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 859 din 06-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 620 din 30-August-2017


Primul-Ministru

Decizie privind aplicarea mobilității doamnei Georgeta Gavrilă din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 606 din 06-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borșa, județul Cluj

Nr. 1151 din 17-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dragodana din județul Dâmbovița

Nr. 1186 din 25-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moșteni, Mereni, Siliștea, Ștorobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolănești, Balaci și Plopii-Slăvitești din județul Teleorman

Nr. 1187 din 25-August-2017
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *