Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 722, 723, 724, 725, 726 din 22 august 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 24 august 2018


Monitorul Oficial nr. 722 din 22 august 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 756 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 755 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 754 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 758 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 757 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 759 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 761 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 762 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 760 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 763 din 20-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 765 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 764 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 766 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 768 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 767 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 770 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 771 din 21-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 769 din 21-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 231 din 19-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 772 din 21-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale art. 40 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 349 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 350 din 22-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 723 din 22 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 191 alin. (1) și (4) din Codul de procedură civilă
Nr. 192 din 03-Aprilie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Pâncota, județul Arad
Nr. 22 din 07-August-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“
Nr. 772 din 03-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
Nr. 1299 din 08-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea art. 17 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
Nr. 4215 din 01-August-2018

Monitorul Oficial nr. 724 din 22 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza a doua și alin. (3) teza a doua din Codul de procedură civilă
Nr. 138 din 20-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
Nr. 193 din 03-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6), art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) și (2) și art. 50 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 254 din 24-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163“, cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum și a sintagmei „dispozițiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz“, cuprinsă în art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
Nr. 303 din 08-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 725 din 22 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 25 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 316 și art. 330 din Codul de procedură civilă
Nr. 191 din 29-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 279 din 26-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal
Nr. 342 din 22-Mai-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 1293 din 03-August-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
Nr. 1495 din 09-August-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale
Nr. 1496 din 09-August-2018

Monitorul Oficial nr. 726 din 22 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă
Nr. 284 din 26-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 376 din 31-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Tudor Simota a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Nr. 254 din 22-August-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Florin Preda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Nr. 253 din 22-August-2018
Ministerul Justiției
Ordin de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
Nr. 3216/C din 20-August-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *