Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 725, 726, 727 din 07 septembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 725 din 07 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 din Codul de procedură penală

Nr. 476 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (1) și (5) din Codul de procedură penală

Nr. 477 din 27-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 607 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia

Nr. 107 din 01-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătății publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Nr. 989 din 30-August-2017

Monitorul Oficial nr. 726 din 07 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 621 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

Nr. 634 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Constanța, Dolj, Sibiu și Timiș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 635 din 30-August-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.97 din 29-August-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.98 din 29-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

Nr. 963 din 29-August-2017

Monitorul Oficial nr. 727 din 07 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (6) din Codul de procedură penală și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în ansamblul său

Nr. 475 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și (4) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

Nr. 481 din 27-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Aurelian-Felix Rache din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 608 din 07-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcția de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Nr. 609 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 4758 din 24-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 911 din 04-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Nr. 1295 din 30-August-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *