Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 727, 728, 729, 730, 731 din 23 august 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 24 august 2018


Monitorul Oficial nr. 727 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 723 alin. (1) și art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 346 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (5) din Codul de procedură civilă
Nr. 394 din 07-Iunie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale
Nr. 1032 din 19-Iulie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale
Nr. 1033 din 19-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 728 din 23 august 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler
Nr. 773 din 22-August-2018
Guvernul României
Ordonanță privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 2 din 02-August-2018

Monitorul Oficial nr. 729 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (1) în ceea ce privește sintagma „cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei“ din Codul de procedură civilă și ale art. 9 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 291 din 26-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 53 alin. (2) și art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 395 din 19-Iunie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura VIII 1 Supravegherea maritimă integrată din POPAM 2014-2020
Nr. 1290 din 02-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ – S.A.
Nr. 5341 din 20-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 alin. (4) și (5) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
Nr. 320 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 396 din 19-Iunie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
Nr. 766 din 23-Iulie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național
Nr. 767 din 23-Iulie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumului total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal
Nr. – din 23-August-2018mi

Monitorul Oficial nr. 731 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) și ale art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 435 din 28-Iunie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică implementate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
Nr. 1218 din 31-Iulie-2018
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică implementate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
Nr. 836 din 06-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *