Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 728, 729 din 08 septembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 08 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 728 din 08 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Nr. 306 din 09-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 400 din 13-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Nr. 639 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldărești, județul Vâlcea

Nr. 638 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 2361 din 05-Septembrie-2017


MINISTERUL ENERGIEI

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 160 din 01-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 1570 din 11-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din județul Timiș

Nr. 1177 din 24-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din județul Timiș

Nr. 1178 din 24-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Berești-Tazlău, Cleja, Faraoani și Tătărăști din județul Bacău

Nr. 1179 din 24-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

Nr. 1180 din 24-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială CERTIND – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

Nr. 5675 din 11-August-2017

Monitorul Oficial nr. 729 din 08 septembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Iratoșu, Pilu, Seleuș, Sepreuș și Zerind din județul Arad

Nr. 1140 din 11-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

Nr. 1139 din 11-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

Nr. 1335 din 05-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

Nr. 4642 din 17-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Zum – Zum“ din municipiul București

Nr. 4683 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni“ din municipiul Constanța

Nr. 4684 din 18-August-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Casa Montessori“ din municipiul București

Nr. 4685 din 18-August-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *