Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 730, 731 din 11 septembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 12 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea

Nr. 612 din 30-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Academiei de Științe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

Nr. 641 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfășura la București în perioada 27-28 septembrie 2017

Nr. 644 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind recunoașterea Asociației Țara Secașelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică

Nr. 646 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Watson Giordan Lee

Nr. 648 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Cooper II Donell

Nr. 647 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale

Nr. M.101 din 01-Septembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea inițială, în anul 2017, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

Nr. 110 din 08-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale și stabilirea cuantumului de participare la examenul național pentru obținerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă și sănătate publică, Nutriție și dietetică, Laborator și Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie – 13 noiembrie 2017

Nr. 1028 din 06-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004

Nr. 2379 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 25 din 11-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. 642 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

Nr. 643 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al municipiului București

Nr. 645 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A.D. Ghica“ al Județului Teleorman în domeniul public al județului Teleorman și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 650 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0575 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Nr. 651 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1887 din 25-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1522 din 01-August-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 784 din 20-Iulie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci

Nr. 1149 din 22-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgești, Dămienești, Găiceana, Horgești, Măgirești, Odobești, Oncești, Secuieni și Solonț din județul Bacău

Nr. 1163 din 17-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din județul Gorj

Nr. 1152 din 17-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *