Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 732, 733, 734 din 24 august 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 24 august 2018


Monitorul Oficial nr. 732 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 340 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 prin raportare la art. 519 din Codul de procedură civilă
Nr. 343 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 alin. (5) din Codul de procedură civilă
Nr. 365 din 31-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) și (3), precum și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 374 din 31-Mai-2018

Inițiativă legislativă Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală
Nr. – din 24-August-2018

Monitorul Oficial nr. 733 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011
Nr. 369 din 31-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și ale art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 370 din 31-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 371 din 31-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale
Nr. 1498 din 09-August-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit
Nr. 89 din 14-August-2018

Monitorul Oficial nr. 734 din 23 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) și art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 308 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 324 din 10-Mai-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit
Nr. 88 din 13-August-2018
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății STEINER & CO LEASING IFN – S.A.
Nr. 827 din 08-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 (republicare)
Nr. 563 din 09-Iulie-2014
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 2573/C din 24-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *