Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 736, 737, 738, 739 din 27 august 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 736 din 27 august 2018

Guvernul României
Ordonanță privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
Nr. 6 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian
Nr. 615 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin
Nr. 614 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 616 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Dremuh Tamara
Nr. 619 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel național a programelor de înzestrare de importanță strategică ale Ministerului Apărării Naționale
Nr. 620 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
Nr. 621 din 23-August-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018
Nr. 90 din 20-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
Nr. 2924 din 24-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind metodologia de calcul și efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia
Nr. 4441 din 21-August-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind identificarea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară
Nr. 686 din 20-August-2018

Monitorul Oficial nr. 737 din 27 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 411 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală
Nr. 448 din 28-Iunie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005
Nr. 1255 din 13-August-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România
Nr. 22 din 10-August-2018

Monitorul Oficial nr. 738 din 27 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 din Codul de procedură civilă
Nr. 322 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 347 din 22-Mai-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)
Nr. 119 din 14-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2907 din 21-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 907 din 23-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1966 din 01-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2906 din 21-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 910 din 23-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1967 din 01-August-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. M.40 din 08-Martie-2018
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 151 din 14-Martie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 2391 din 16-Mai-2018
Serviciul de Protecție și Pază
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 419 din 02-Aprilie-2018
Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 2868/C din 17-Iulie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 59 din 12-Iunie-2018
Serviciul de Informații Externe
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 263 din 10-Aprilie-2018
Serviciul Român de Informații
Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special
Nr. 16317 din 17-Aprilie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății CAPRICORN INSURANCE BROKER – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
Nr. 980 din 13-August-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
Nr. 981 din 13-August-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății AVANTGARDE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 982 din 13-August-2018

Monitorul Oficial nr. 739 din 27 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nr. 407 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Nr. 7 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă“
Nr. 630 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018
Nr. 466 din 06-Iunie-2018
Ministerul Cercetării și Inovării
Ordin privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a normelor de aplicare a acestora
Nr. 677 din 25-Iulie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș
Nr. 1258 din 14-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *