Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 738, 739, 740, 741 din 14 septembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 15 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

Președintele României

Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

Nr. 866 din 12-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 867 din 12-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

Nr. 329 din 11-Mai-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 868 din 13-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 649 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

Nr. 652 din 07-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituții subordonate Ministerului Sănătății

Nr. 659 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

Nr. 304 din 05-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

Nr. 1171 din 21-August-2017

Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

Ministerul Educației Naționale

Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

Nr. 4794 din 31-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

Nr. 82 din 06-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 660 din 07-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 610 din 14-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ionel Minea în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 611 din 14-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminița Baciu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Nr. 612 din 14-Septembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 274 din 03-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 5864 din 05-Septembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 275 din 03-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 5863 din 05-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2018

Nr. 4792 din 31-August-2017

Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

Senatul României

Declarație la două decenii de la inițierea parteneriatului strategic între România și Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, și în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către președintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

Nr. 1 din 12-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

Nr. 91 din 12-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Nr. 92 din 12-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 869 din 14-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a orașului Negrești-Oaș, județul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie și sistem de înzăpezire al pârtiei – zona turistică Luna Șes, jud. Satu Mare“

Nr. 661 din 07-Septembrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2016 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Nr. – din 14-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *