Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 740, 741, 742, 743, 744 din 28 august 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 740 din 28 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 din Codul penal
Nr. 339 din 22-Mai-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 774 din 24-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 344 din 22-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
Nr. 633 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015
Nr. 640 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
Nr. 642 din 23-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție
Nr. 1884 din 05-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 741 din 28 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996
Nr. 403 din 19-Iunie-2018
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin privind stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
Nr. 202 din 20-August-2018

Monitorul Oficial nr. 742 din 28 august 2018

Agenția Națională pentru Privatizare
Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.
Nr. 379 din 20-August-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 883 din 07-August-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale
Nr. 901 din 08-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 1019 din 23-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind acordarea a două titluri de parc industrial Societății PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC – S.R.L.
Nr. 5426 din 03-August-2018

Monitorul Oficial nr. 743 din 28 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 430 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 323 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015
Nr. 636 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Onești-Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea“ – etapa 1
Nr. 638 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 641 din 23-August-2018

Monitorul Oficial nr. 744 din 28 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Nr. 412 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 8 din 23-August-2018
Guvernul României
Ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Nr. 9 din 23-August-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
Nr. 1061 din 31-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *