Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 742, 743, 744, 745 din 15 septembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 15 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca“ al Județului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 664 din 13-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Nr. 4795 din 31-August-2017

Monitorul Oficial nr. 743 din 15 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Beștea Mihăiță-Constantin

Nr. 665 din 14-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

Nr. 4814 din 31-August-2017

Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Nr. 55 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

Nr. 54 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Nr. 57 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

Nr. 59 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia

Nr. 58 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Nr. 62 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

Nr. 60 din 13-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Nr. 399 din 13-Iunie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale

Nr. 2670 din 12-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

Nr. 4793 din 31-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a informațiilor referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României

Nr. 84 din 13-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

Nr. 61 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a Războiului pentru Întregirea Neamului

Nr. 56 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

Nr. 64 din 13-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului

Nr. 63 din 13-Septembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 67 din 13-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilul lignit

Nr. 666 din 13-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila și transmiterea lui din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila

Nr. 667 din 13-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Nr. 613 din 15-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 614 din 15-Septembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților

Nr. 1298 din 30-August-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României

Nr. 1626 din 06-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

Nr. 2331 din 30-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2376 din 06-Septembrie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Tulcea

Nr. 541 din 15-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *