Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 745, 746, 747, 748 din 29 august 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Călimani
Nr. 634 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate în anul 2018
Nr. 635 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiții „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara“, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Nr. 637 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE
Nr. 639 din 23-August-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
Nr. 2093 din 24-August-2018

Monitorul Oficial nr. 746 din 29 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și modificarea anexelor nr. 4 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 622 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Nr. 624 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Covasna, Tulcea, Ialomița, Ilfov, Călărași, Sibiu, Timiș, Buzău, Maramureș, Bihor și municipiul București
Nr. 623 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 625 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
Nr. 631 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România
Nr. 632 din 23-August-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România
Nr. 71 din 20-August-2018

Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
Nr. 7 din 29-August-2018
Senatul României
Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
Nr. 15 din 29-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală
Nr. 507 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare
Nr. 644 din 23-August-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin pentru aprobarea participării, în calitate de observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi, a unor reprezentanți ai asociațiilor reprezentative ale pacienților la nivel național
Nr. 176 din 02-August-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului
Nr. 863 din 13-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor
Nr. 908 din 23-Iulie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Fost Han, șos. București nr. 146, satul Ciorogârla, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, având cod LMI IF-II-m-B-15273 din Lista monumentelor istorice
Nr. 2810 din 22-Noiembrie-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric Casă, str. Avrig nr. 78, municipiul București, având cod LMI B-II-m-B-18051 din Lista monumentelor istorice
Nr. 2795 din 14-Noiembrie-2017
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal
Nr. – din 29-August-2018

Monitorul Oficial nr. 748 din 29 august 2018

Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informații
Nr. 784 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informații
Nr. 783 din 28-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (26) și (9), art. 3 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 414 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
Nr. 654 din 29-August-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 849 din 30-Iulie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SUCERT – RO – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5501 din 23-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
Nr. 162 din 29-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *